Trochę informacji i rozmyślań

Co robiłem na ZUT?

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie pracuję od 2006 roku. No dobra – wtedy pracowałem na Politechnice Szczecińskiej (połączenie z Akademią Rolniczą nastąpiło w 2009).

Od samego początku zajmowałem się projektowaniem i programowaniem różnych rozwiązań związanych z zarządzaniem studiami.

Zaczęło się od mechanizmów wyboru przedmiotów obieralnych i ankietyzacji studentów. Później dochodziły kolejne.

Elektroniczny indeks

Pewnego dnia przełożeni postawili konkretne zadanie – przeanalizować, zaprojektować, stworzyć i wdrożyć system elektronicznego indeksu. Zadanie potężne, wymuszające zebranie w jednym systemie w zasadzie wszystkich elementów systemu zarządzania studiami (poza pomocą materialną). Stworzone zostały mechanizmy zarządzania planami studiów, obsadą przedmiotów, obieralnością przedmiotów, wystawiania ocen, nadzoru nad bezpieczeństwem danych, sprawozdawczości i kilka innych.

Tak – udało się. Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie w 2010 roku zrezygnował z papierowych indeksów. Proces został przeprowadzony sprawnie i bez awarii. I był to pierwszy indeks elektroniczny w województwie zachodniopomorskim.

PS + AR = ZUT

W trakcie pojawił się temat integracji systemów informatycznych Politechniki i Akademii Rolniczej. Zaprojektowałem i w znacznej części wykonałem platformę integrującą dane o studentach tych dwóch uczelni. 1 stycznia 2009 roku, bez zgrzytu, wszyscy dotychczasowi studenci PS i AR zostali studentami ZUT.

Uczelnia XP

Na ZUT została podjęta decyzja o zakupie komercyjnego oprogramowania do zarządzania studiami. Uczestniczyłem w pracach zespołu wdrożeniowego, korzystając z doświadczenia nabytego podczas prac nad elektronicznym indeksem.

Do systemu przedostały się dwa moje autorskie rozwiązania: mechanizm wspomagający podejmowanie decyzji przez prodziekanów ds. studenckich (półautomatyczne narzędzie oszczędzające całą masę pracy) oraz w pełni elektroniczny proces zatwierdzania i wydawania tematów prac dyplomowych oraz realizacji tych prac, zakończonej egzaminem.