Trochę informacji i rozmyślań

ZUT 4.0: MONITOR

Projekt ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość składa się z wielu ambitnych zadań. Jednym z nich jest potężne zadanie informatyzacji wybranych procesów w oparciu o autorskie moduły funkcjonalne.

Każdy z modułów opracowywany jest w oparciu o model wymagań, przypadki użycia oraz specyfikację.

W ramach prac nad każdym z modułów dyskutowane są różne podejścia do tematów, poszczególne tematy dyskutowane są w sposób, który pozwala na innowacyjne podejście (oczywiście tam, gdzie trzeba).

Jednym z tematów objętych pracami jest monitorowanie różnego rodzaju wskaźników. Zarówno tych w realizowanych na ZUT projektach jak i takich wynikających z np. planów działania w ramach realizowanej Strategii rozwoju ZUT.

W monitorowaniu wskaźników znaleźliśmy metodę na zbudowanie modułu zapewniającego stworzenie dowolnie skomplikowanej struktury monitorowanego obszaru. Stworzyliśmy rozwiązania, które pozwalają na elastyczne budowanie wielowymiarowych wskaźników bez konieczności modyfikowania modułu (wszystko ogarnia zwykła konfiguracja dostępna dla administratora obszaru z poziomu przeglądarki).

W dużych obszarach warto mieć też możliwość rozłożenia pracy na wiele osób, które w jednym miejscu będą nanosiły informacje i zbierały konieczne dowody o zmianach wartości wskaźników. No i tak – to też mamy.

W przyszłości możliwe będzie stworzenie mechanizmów pozwalających na automatyczne aktualizowanie wartości wskaźników w sytuacjach, gdy dane do nich będą pochodzić z różnych systemów informatycznych.

Foto: https://pixabay.com/illustrations/window-hand-magnifying-glass-1231894/