Trochę informacji i rozmyślań

Punkty tu, punkty tam…

W pracy na ZUT zajmuję się utrzymaniem systemu służącemu przechowywaniu informacji o dorobku naukowym pracowników. Publikacje, patenty, działalność badawcza na zlecenie, osiągnięcia artystyczne. Takie tam.

Niedawno w końcu pojawiła się w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN; taki Bardzo Ważny System, w którym wszystkie uczelnie i inne jednostki naukowe w Polsce muszą zgłaszać publikacje naukowe swoich pracowników) aktualizacja tzw. „listy czasopism”. Może o niej słyszeliście – przez jeden czy dwa dni w głównych mediach było głośno o tej aktualizacji. Uogólniając – artykuły naukowe publikuje się w czasopismach, którym ministerstwo właściwe ds. nauki i szkolnictwa wyższego w toku pewnej procedury (choć to nie było ostatnio jasne) przypisuje konkretne wartości punktowe. Te wartości punktowe w wyniku skomplikowanych przeliczeń przekładają się później na punkty dla uczelni, a te punkty na ogólnopolski ranking, z którego z kolei wynika finansowanie uczelni przyznawane na kolejne lata. W skrócie – w im lepszych czasopismach publikują pracownicy uczelni, tym większe finansowanie.

Lista to ponad trzydzieści tysięcy pozycji, więc od strony informatycznej niby niewiele, ale biorąc pod uwagę strukturę danych, jest się nad czym pochylić. Dane zostały pobrane za pośrednictwem API PBN.

Wczoraj zrobiłem aktualizację listy w systemie ZUT, a dzisiaj poniżej zamieszczam ciekawostkę – wynik analizy zmian na listach.

Warto zaznaczyć, że w analizie znajdują się dwa rodzaje czasopism – nowe (w tym zbiorze również te wracające na listę po przerwie) oraz zmieniające punktację w stosunku do roku 2020. Metoda analizy jest prosta – wartości punktowe podawane dla roku 2021 zderzone z rokiem 2020 (nowe pozycje z wartością 0 dla roku 2020), całość posortowana według liczby punktów w roku 2021, następnie według przyrostu, następnie według tytułu.

Miłej lektury!

Analiza zmian na liście czasopism punktowanych 2021-07-30 (486 pobrań )