Trochę informacji i rozmyślań

Jak pisać to porządnie

Jednym z zagadnień jakimi zajmuję się na uczelni jest kwestia zarządzania i sprawozdawania dorobku publikacyjnego nauczycieli. Sprawa o tyle istotna, że wpływa w zasadniczy sposób na ocenę parametryczną jednostek naukowych.

Warto, aby uczelnia posiadała system, który zamiast utrudniać jej zarządzanie dorobkiem wprowadza nową jakość poprzez odpowiednie zarządzanie procesem. Kluczowe okazuje się tutaj aby proces został odpowiednio uproszczony i opisany, oraz wsparty dobrym systemem informatycznym.

Dobrym.

Teraz nastąpi bełkot i niepoprawne chwalenie się. Zostaliście ostrzeżeni.

Skończyłem właśnie projektowanie i pisanie systemu do obsługi publikacji, który obsługuje cały proces. Autor (choć niekoniecznie on sam) zgłasza publikację, biblioteka uczelniana dokonuje opisu bibliograficznego, administracja wydziałowa potwierdza niektóre informacje, po czym następuje przeniesienie do PBN.

To tak w skrócie.

Kiedy system jest dobry?

  • kiedy nie dokłada pracy;
  • gdy jego obsługa jest intuicyjna i szybka, a opis funkcji w nim dostępnych jednoznaczny;
  • gdy zapewnia dostęp do zebranych danych, które są już wstępnie przetworzone;
  • gdy pozwala o czymś nie pamiętać.

Mój system:

  • pozwala opisać publikację na podstawie DOI (wtajemniczeni wiedzą co to), dzięki integracji z API Scopus i API Web of Science;
  • pracuje w przeglądarce, nie wymaga osobnego tworzenia słowników, nie wymaga instalacji (w zasadzie nic nie wymaga 🙂 );
  • pozwala na pobieranie danych scalonych automatycznie z punktacją ministerialną, z danymi rodzaju CiteScore, SJR, SNIP, IF;
  • sprawozdaje publikacje do PBN automatycznie w oparciu o API PBN – cała uczelnia może zapomnieć o terminach sprawozdawczych.

A na koniec jeszcze system uprawnień jest skonstruowany w taki sposób, aby nikt nikomu nie mógł nic zepsuć 😉

Użyte technologie/biblioteki: Bootstrap, JQuery, PHP, PDO, Oracle, PBN Rest API, Scopus API, WoS API